escort passport 9500ix radar detector manual

Při zrychleném nastavení zazní při startu pouze úvodní znělka.
V průběhu signalizace radaru ztišíte hlasitost (mute).V Městském režimu je citlivost X / K / Ka pásem snížena o.4 Položky v nastavovacím menu jsou následující: (zvýrazněna jsou doporučená nastavení pro ČR) Zapínání: On escorted holidays to south of france / Off - (Standardní / Zrychlené).4 Položky v nastavovacím menu jsou následující: (zvýrazněna jsou doporučená nastavení pro ČR) Jas displeje: Zapnutý / Ztlumený / Pouze při poplachu / Vypnutý Radar: On / Off - Tato funkce aktivuje bezdrátovou komunikaci s radarovou anténou.Ovládání: 1) Levé tlačítko menu / ON-OFF Krátký stisk: V okamžiku mimo hlášený poplach vstoupíte do nastavovacího menu.
Při standardním zapínání zazní úvodní znělka a poté detektor vyjmenuje své nastavení.
Genevo GPS je určeno k ochraně řidiče před pokutami za překračování povolené rychlosti.
Definovali jsme model pro vaše zařízení.
Na další stránce uvidíte dokumenty nebo si je rovno stáhněte.
4) Tlačítka na pravé straně / - Krátký stisk: Přidáváte a ubíráte provozní hlasitost zařízení.
V režimu Město je citlivost X / K / Ka pásem snížena o.Každým dalším stiskem levého tlačítka přejdete k nastavení další položky.Naa naší stránce můžete stáhnout se prostituer pour gagner de l'argent zdarma jakékoliv PDF pro Detektory Escort.Dlouhý stisk: Dlouhým stiskem v průběhu poplachu si označíte místo falešného radarového hlášení tak, aby na daném místě detektor při příštím průjezdu radar zvukově nesignalizoval.Nastavovací menu: Krátkým stiskem levého tlačítka vstoupíte do nastavovacího menu.Dlouhý stisk: Mimo poplach: Přidáte vlastní GPS bod.Minimální rychlost pro signalizaci radaru: Off, 10 km/h, 20 km/h, 30km/h,., 130 km/h K-Pásmo: On / Off X-Pásmo: On / Off Ka-Pásmo: On / Off Laser: On / Off Startovací znělka: On / Off Upozorňovat na získání GPS signálu: On / Off 5 Hlásit GPS.5 Mód displeje: Rychlost / Čas / Rychlost / Napětí / Napětí baterie / Čas / Rychlost / Kompas Automatické tlumení zvuku: Zapnuto / Vypnuto: Při aktivaci funkce bude probíhajícímu poplachu po dvou vteřinách snížena hlasitost.Dlouhý stisk: Přidáte vlastní GPS bod.


[L_RANDNUM-10-999]